Samen voor een lieve school
Dit jaar werken we samen aan een lieve school. Elke maand staan we stil bij een maandpunt rond de houding van de kinderen. Zo voeren we ons nieuw houdingsrapport stap voor stap in. Onderwijs is meer dan kennis alleen!

RRRing, daar gaat de bel…In september werken we aan stiptheid.

Sta ik op tijd en stil in de rij? Ga ik op een rustige manier naar de klas? Doe ik onmiddellijk wat er gevraagd wordt? Regels en afspraken zijn belangrijk om alles in goede banen te leiden.