Piraten in de kijker!
Dit jaar komen de  piraten terug met als thema ‘piraten in de kijker’. We zetten verder in op het uitbreiden van de woordenschat van onze leerlingen aan de hand van woordenschatkisten en blijvende inzet op het taalonderwijs. De focus ligt dit jaar op luisteren en spreken met aandacht voor sociale vaardigheden.